Vzdělávání

Regionální vzdělávací středisko OSK Olomouc vytváří nabídku vzdělávání a organizuje:

  • vzdělávání absolventů
  • celoživotní vzdělávání členů komory

Vzdělávání absolventů

Pořádáme speciální akce pro absolventy (odborná přípravapro získání odbornosti praktický zubní lékař).

Celoživotní vzdělávání

  • vzdělávací akce

Pořádáme vzdělávací akce zařazené do kreditního systému Komory.

 

 

Číslo účtu Regionálního vzdělávacího střediska Olomouc:  27-4179250277/0100

Na tento účet se hradí:

  • administrativní poplatky (500,- Kč) při podání žádosti o vydání Osvědčení odbornosti PZL, PZL- parodontolog, stomatochirurg, pedostomatolog
  • kursovné za účast ve vzdělávacích akcích pořádaných RVS OSK Olomouc

Představenstvo zrušilo zvýhodněné ceny vzdělávacích akcí v rámci vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství pro členskou kategorii Absolvent platnou od 1. 1. 2020.

O stanovení slev na další vzdělávací akce pořádané ČSK (např. PDD, stomatologická fóra apod.) představenstvo rozhodne jednotlivě před takovou akcí. Cena kurzů, pořádaných Regionálním vzdělávacím střediskem OSK Olomouc, je 1 900 Kč. Vzhledem k pozdnímu zveřejnění informace na www.stoma.cz, platí, že Kurzovné, uhrazené do 13.2.2020 (datum zveřejnění na webu stoma.cz), bude uznané v původní výši (1 600 Kč), tzn. bez doplatku. Pro kurzovné, hrazené po tomto datu, tzn. od 13. 2. 2020, platí částka 1 900,- Kč (kromě praktického kurzu ILA)

Přehled všech kurzů

6. 6. 2020
Určeno pro: 
předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL
20. 6. 2020
Určeno pro: 
předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL
4. 9. 2020 - 5. 9. 2020
Určeno pro: 
zubní lékaři
18. 9. 2020
Určeno pro: 
předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL
19. 9. 2020
Určeno pro: 
předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL
2. 10. 2020
Určeno pro: 
předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL
3. 10. 2020
Určeno pro: 
předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL
23. 10. 2020
Určeno pro: 
předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL
24. 10. 2020
Určeno pro: 
předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL
30. 10. 2020
Určeno pro: 
předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL
31. 10. 2020
Určeno pro: 
doporučený kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL