Vzdělávání

Regionální vzdělávací středisko OSK Olomouc vytváří nabídku vzdělávání a organizuje:

  • vzdělávání absolventů
  • celoživotní vzdělávání členů komory

Vzdělávání absolventů

Pořádáme speciální akce pro absolventy (odborná přípravapro získání odbornosti praktický zubní lékař).

Celoživotní vzdělávání

  • vzdělávací akce

Pořádáme vzdělávací akce zařazené do kreditního systému Komory.

Číslo účtu Regionálního vzdělávacího střediska Olomouc:  27-4179250277/0100

Na tento účet se hradí:

  • administrativní poplatky (500,- Kč) při podání žádosti o vydání Osvědčení odbornosti PZL, PZL- parodontolog, stomatochirurg, pedostomatolog
  • kursovné za účast ve vzdělávacích akcích pořádaných RVS OSK Olomouc

Přehled všech kurzů

31. 1. 2020
Určeno pro: 
předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL, sestry
1. 2. 2020
Určeno pro: 
předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL
13. 3. 2020
Určeno pro: 
předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL
14. 3. 2020
Určeno pro: 
předepsaný kpředepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL PZL
27. 3. 2020
Určeno pro: 
předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL
28. 3. 2020
Určeno pro: 
PZL, lékař-absolvent-doporučený
24. 4. 2020 - 26. 4. 2020
29. 5. 2020
Určeno pro: 
předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL
30. 5. 2020
Určeno pro: 
předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL
6. 6. 2020
Určeno pro: 
předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL
20. 6. 2020
Určeno pro: 
předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL
2. 10. 2020
Určeno pro: 
předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL
3. 10. 2020
Určeno pro: 
předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL