Vzdělávání

Regionální vzdělávací středisko OSK Olomouc vytváří nabídku vzdělávání a organizuje:

   1. vzdělávání absolventů
   2. celoživotní vzdělávání členů komory

Vzdělávání absolventů

Pořádáme speciální akce pro absolventy (odborná přípravapro získání odbornosti praktický zubní lékař).

Celoživotní vzdělávání

  • vzdělávací akce

Pořádáme vzdělávací akce zařazené do kreditního systému Komory.

Číslo účtu Regionálního vzdělávacího střediska Olomouc:  27-4179250277/0100

Na tento účet se hradí:

  • administrativní poplatky (500,- Kč) při podání žádosti o vydání Osvědčení odbornosti PZL, PZL- parodontolog, stomatochirurg, pedostomatolog
  • kursovné za účast ve vzdělávacích akcích pořádaných RVS OSK Olomouc

Kurzy - přehled

Kdy Určeno pro Název kurzu
5. 4. 2019 předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL VPPZL 9: Ošetření rizikového pacienta, fokální infekce, základy farmakologie
6. 4. 2019 PZL, lékař- absolvent - doporučený DVPPZL 12: Intraligamentární anestezie – praktický kurz- KURZ JE OBSAZEN
26. 4. 2019 - 28. 4. 2019 PZL BESKYDSKÉ INTERMEZZO
17. 5. 2019 předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL VPPZL 8: Chirurgie v praxi zubního lékaře, onkologické minimum, úrazy zubů
18. 5. 2019 předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL VPPZL 3: Výplně v záchovné stomatologii
14. 6. 2019 předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, PZL VPPZL 10 : Zobrazovací metody a radiologická hygiena
22. 6. 2019 předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL (vstupní vzdělávací VPPZL 5 : Dětský pacient v ordinaci praktického zubního lékaře
20. 9. 2019 - 21. 9. 2019 zubní lékaři, zubní lékaři absolventi Ochutnáte OLOMOUCKÉ TVARGLE?
27. 9. 2019 předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL VPPZL 6: Zásady protetického plánování, mezioborová spolupráce
28. 9. 2019 předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL VPPZL 7: Materiály a technologie v zubní protetice