VPPZL 10: Zobrazovací metody a radiologická hygiena

Určeno pro: 
předepsaný kurs pro lékaře absolventy v přípravě pro odbornost PZL, pro PZL
Kdy: 
01.03.2024 - 09:00 - 15:30
Cena: 
2 100 Kč
Kredity: 
5
Přednášející: 
MUDr. et MUDr. Jiří Šimek, Ph.D.
Místo konání: 
NH COLLECTION OLOMOUC CONGRESS, Legionářská 21, Olomouc

RTG vyšetřovací techniky a radiační hygiena. Přednáška je, po přehledu základních 2D vyšetřovacích metod, zaměřena především na 3D RTG vyšetřovací metody. Soustředíme se na Cone Beam Computer Tomography - CBCT. Probereme základní technologii a funkce CBCT, výhody, nevýhody, indikace a kontraindikace této relativně nové vyšetřovací metody. Dále se zaměříme na základní fyzikální radiační jednotky a povinnosti, které vyplývají pro lékaře při provozování RTG přístrojů z pohledu radiační hygieny. Nakonec se budeme věnovat klinickým případům a postupům, u kterých můžeme využít CBCT lépe než konvenční RTG vyšetření.      

Mapa místa konání: