Bruxismus - online seminář

Určeno pro: 
PZL, Absolvent
Kdy: 
25.10.2023 - 20:00
Cena: 
900 Kč
Kredity: 
2
Přednášející: 
MDDr. Marek Vlna, Dentalis s.r.o., Skalka nad Váhom, Slovensko
Místo konání: 
Online seminář

25.10.2023
Místo konání: videokonference v Google Meet. Odkaz k připojení bude rozeslán účastníkům 60 min. před zahájením.

20:00 - 21:30
Název: Bruxismus
Přednášející: MDDr. Marek Vlna, Dentalis s.r.o., Skalka nad Váhom
Pod tímto pojmem si pravděpodobně většina zubních lékařů představí nadměrné opotřebení zubů. Bruxismus je pomyslný "strašák" v zubní ordinaci. Označení klienta, "je to bruxista", v nás může vyvolávat strach o naše budoucí protetické náhrady. Často začneme přemýšlet o zvyšování skusu, rozsáhlou rekonstrukcí, odlehčením kloubu, dlahou proti bruxismu. Můžeme označit bruxismus jako onemocnění? Je bruxismus důsledek nebo příčina obtíží klienta? Jsou rozsáhlé rekonstrukce a nákladné léčebné plány přínosem pro terapii bruxismu? Je stres jediným vyvolávajícím faktorem? Tento online seminář má za úkol odpovědět na tyto otázky a popsat problematiku bruxismu podle poslední dostupné literatury.

Seminář je ohodnocen 2 kredity ČSK.
Jako pořadateli nám z předpisů ČSK vyplývá povinnost kontrolovat účastníky, zda jsou po celou dobu konání online akce přítomni a seminář sledují. Všichni účastníci proto budou požádáni, aby v průběhu semináře odpověděli na anketní otázky. Otázky přednášejícímu lze klást formou dotazů v aplikaci nebo ústně.
 
Cena semináře:           900 Kč
Všichni účastníci se musí přihlásit. Prosíme všechny zájemce, kteří se hlásí ze Slovenska, aby využívali  k úhradě poplatku výhradně platbu kartou přes platební bránu.
Systém vám vystaví a odešle objednávku. Po uhrazení a spárování platby obdržíte automaticky e-mailem fakturu - daňový doklad. Odkaz bude odeslán pouze zájemcům, od nichž obdržíme platbu nejpozději 4 h před začátkem semináře.

Odkaz na videokonferenční hovor Vám bude zaslán na e-mail, který uvedete v přihlášce, asi 60 min. před zahájením. Při žádosti o vstup do videokonference prosím uvádějte celé jméno a příjmení. “Bezejmenní” účastníci nebudou do hovoru vpuštěni. Nepřihlášení účastníci budou bez varování vyřazováni. Doporučujeme, abyste přihlášení do konferenčního hovoru nenechávali na poslední minuty (sekundy) před jeho začátkem.
Kapacita online semináře je omezena na 145 míst.

Těšíme se na setkání.

Mgr. Věra Vaculíková
Regionální vzdělávací středisko ČSK v Olomouci
e-mail: stoma@stoma.cz
https://stoma.cz/

Mapa místa konání: